Het Digitale Ontsluitingsproject van het Zonnebeekse Abdijarchief (DOZA) Zonnebeke

Beschrijving

In 2009 verscheen het boek ‘Geëxamineert de tijtels ende pampieren’ Het verhaal van de Zonnebeekse Augustijnerabdij, 1072 – 1796. Auteurs waren Franky Bostyn, Marjan De Smet en Paul Trio, terwijl die twee laatsten ook de redactie ervan verzorgden. Enkele jaren daarvoor werden in een groots project duizenden historische documenten met betrekking tot de abdij gedigitaliseerd, de niet altijd goed leesbare oude handgeschreven teksten werden uitgetypt en tenslotte ook gedeeltelijk ‘vertaald’ naar hedendaags Nederlands. Dit was allemaal terug te vinden op een speciaal daarvoor ontworpen website en vrij toegankelijk voor het publiek.
Helaas raakte de technologie waarmee de website gemaakt was verouderd en we kregen bericht dat die niet meer ondersteund werd en op korte termijn offline zou gaan. Paul Trio trok aan de alarmbel en samen met hem zochten we naar een oplossing die we vonden bij Intradev Software BV uit Moorslede. Samen met hen brachten we de data onder in een volledig nieuw digitaal platform met gebruiksvriendelijke zoekmogelijkheden. Op de website van de Zonnebeekse Heemvrienden is dit project te vinden onder https://www.heemkring-zonnebeke.be/interessante-links.html
Met deze lezing willen we dit project waarop we terecht fier mogen zijn, aan een breder publiek voorstellen. Paul Trio zal eerst de historische context schetsen waarin dit project tot stand kwam en het belang van dit archief voor de geschiedenis van Groot-Zonnebeke en omstreken. Nadien volgt door middel van een aantal voorbeelden een toelichting over de praktische werking van de databank. Daardoor is deze lezing niet alleen interessant voor onze leden en andere geïnteresseerden in lokale geschiedenis, maar zeker ook voor bestuursleden van geschiedkundige verenigingen buiten Zonnebeke. We maken van de gelegenheid ook gebruik om het hiervoor vermelde boek nog eens voor te stellen omdat het naadloos bij het DOZA project aansluit.

We hopen op een talrijke opkomst.
De Zonnebeekse Heemvrienden