Sterke vrouwenwandeling Geluveld

Beschrijving

In de Frans-Vlaamse regio verdwijnen steeds meer publieke en commerciële diensten en voorzieningen voor de inwoner. Wonen in dit landelijk gebied wordt hierdoor niet alleen moeilijker maar ook de sociale cohesie van de dorpen in de grensregio dreigt verloren te gaan. Hier en daar echter zie je inwoners zelf het heft in handen nemen en initiatieven opzetten die niet enkel gericht zijn op dienstverlening maar er ook voor zorgen dat mensen elkaar opnieuw kunnen ontmoeten. In de loop van 2021 trekken we er twee keer op uit, samen met onze Franse buren. Afwisselend vertoeven we op Franse bodem en in de Westhoek en ontdekken zo enkele burgerinitiatieven waarbij mensen zich engageren in de eigen streekontwikkeling. Tijdens vorige ontdekkingsdagen, bezochten we Initiatives Rurales in Hondschoote en het Dorpspunt in Beveren a/d IJzer, twee lokale initiatieven, van en voor mensen ter plaatse, ter bevordering van de dienstverlening en verbondenheid in landelijke dorpen in de Franse en Vlaamse Westhoek. Op dag twee ontdekten we aan de hand van beelden van vroeger en nu hoe onze leefomgeving doorheen de tijd verandert. In Wormhout en op de Rodeberg leerden we kijken naar het landschap en droegen we ons steentje bij aan de beeldbanken van het Centre Iconographique en Westhoek Verbeeldt. Op dag drie bekeken we of en hoe de publieke ruimte invloed heeft op een dorpsgemeenschap en op welke manier inwoners kunnen betrokken worden bij de (her)inrichting van de publieke ruimte, in het stadje Bollezeele in de Franse Westhoek, bij de transformatie van het dorpscentrum van Lo-Reninge, en bij de parkbegraafplaats van Vleteren.
De vierde ontdekkingsdag staat in het teken van sterke vrouwen, en hoe zij het verschil maken in gemeenschappen. Het 100-jarig jubileum van het burgemeesterschap van Léonie Keingiaert, de eerste Belgische vrouwelijke burgemeester, is hiervoor de ideale aanleiding. Te Geluvelt (Zonnebeke) zet burgerinitiatief Comité Leonie zich in om van 2021 een memorabel herdenkingsjaar voor Leonie Keigniaert te maken. 
Je wordt meegenomen op wandel doorheen Geluveld, waar een gids je uitleg geeft over leven van deze uitzonderlijke vrouwelijke burgemeester. Ook Aleidis Durnez (initiatiefneemster comité Leonie), Ingrid Vandepitte (1e schepen Zonnebeke), Emmily Talpe (burgemeester Ieper) en Elizabeth Boulet (burgemeester Méteren - FR) wandelen mee, en getuigen over hun eigen ervaringen, als inspirerende vrouwen in de gemeenschap.  Nadien komen we samen in OC ’t Gelevelt voor koffie met gebak. Daar gaan we in gesprek met elkaar, sterke vrouwen en mannen, Fransen en Vlamingen, burgemeesters en inwoners van de grensregio rond een praattafel. We luisteren naar elkaars ervaring en praten over burgerinitiatieven en de wisselwerking tussen politiek en inwoners. 
Deze vormingsreeks komt tot stand in het kader van het Interregproject Partons 2.0 - participatieve ontwikkeling van de streek - en wordt uitgevoerd samen met de EGTS - Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale. Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 
Er is mogelijkheid om vanuit Veurne, mee op de bus te stappen richting Zonnebeke. Vertrek om 12.30u. met de bus, aan de carpoolparking bij het bakkerijmuseum in Veurne. Indien je met je eigen vervoer komt, afspraak om 13.30u. aan OC 't Gelevelt.  Vervoer, programma ter plaatse en koffie met koekjes inbegrepen in de prijs. 

______________________________________________________________________________
Journées de découverte ‘Villages des voisins’
La région rurale franco-flamande est touchée par une diminution des services de proximité, publics et commerciaux. Par conséquent, vivre dans ce territoire rural devient de plus en plus difficile pour les habitants et la raréfaction des services de proximité menace également la cohésion sociale des villages de cette région frontalière. Mais les habitants de certains villages osent prendre les choses en main en lançant des initiatives qui vont au-delà d’une nouvelle offre de services, et en créant ainsi des moments pour se rencontrer. En 2021, les voisins français et flamands font route ensemble deux fois. Nous visiterons tour à tour le territoire français et le Westhoek belge et découvrirons les initiatives des citoyens qui s’engagent dans le développement de leur propre cadre de vie.
Au cours de la première journée de découverte, nous avons visité Initiatives Rurales à Hondschoote et le Dorpspunt à Beveren a/d IJzer, deux initiatives locales organisées par et pour les habitants, pour la promotion de la prestation de service et pour l’interconnexion dans les villages ruraux du Westhoek français et flamand. Au cours de la 2ème journée, nous avons découvert, à l’aide d’images anciennes et actuelles, comment le cadre de vie a évolué au fil du temps. À Wormhout et au Rodeberg nous avons appris à observer le paysage et nous avons contribué à la banque d’images du Centre iconographique et de Westhoek Verbeeldt. Lors de la troisième journée de découverte, nous avons examiné comment le grand public peut influencer une communauté villageoise et de quelle façon les habitants peuvent être impliqués dans le nouvel aménagement de l’espace public, dans le village de Bollezeele et auprès de la transformation du centre de Lo-Reninge et du cimetière de Vleteren qui prend la forme d’un jardin public.
Promenade des femmes fortes La 4ème journée de découverte est consacrée aux femmes fortes et à la façon dont elles peuvent faire la différence au sein d’une communauté. Le point de départ de la journée est l’année commémorative en 2021 de Léonie Keingiaert qui est devenue en 1921 le premier bourgmestre féminin en Belgique. Le Comité Léonie, une initiative citoyenne, met en place un nombre d’événements commémoratifs en son honneur à Geluveld (Zonnebeke). Nous nous promènerons à Geluveld où un guide nous expliquera la vie de cette bourgmestre exceptionnelle. Nous serons accompagnés de Madame Aleidis DURNEZ, qui est à l’initiative du Comité Léonie, de Madame Ingrid VANDEPITTE, la 1ère échevin de Zonnebeke, de Madame Emmily TALPE, la bourgmestre d’Ypres et de Madame Elizabeth BOULET, la maire de Méteren. Elles témoigneront de leurs propres expériences et engagements inspirants.
Ensuite, nous ferons une pause-café à l’ OC ’t Gelevelt. Autour d’une tasse de café, nous entamerons les échanges et les débats entre les femmes et hommes forts, français et belges, les élues et les habitants de la région transfrontalière. Nous parlerons des initiatives citoyennes et les synergies entre élu(e)s et habitants et découvrirons l’expérience de chacun.
Des interprètes assurent la traduction simultanée (NL-FR et FR-NL) pendant toute l’après-midi. Cette série de formations est développée dans le cadre du projet Interreg Partons 2.0 - développement participatif du territoire - et organisée en collaboration avec le GECT - Groupement Européen de Coopération Territoriale West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale. Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). _______ Jeudi 9 septembre 2021 de 13h30 à 17h00 OC 't Gelevelt, Geluveldplaats 13, 8980 Geluveld M./ Mme animateur de l'organisation 7,50 € - Prix standard. Transport, café et friandises, traduction FR/NL et NL/FR inclus dans le prix

In samenwerking met EGTS GECT West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale, Gemeente Zonnebeke - Dienst Cultuur

Begeleiders: Mr/Mevr Begeleider van de organisatie
Evenement Sterke vrouwenwandeling