Westfront Nieuwpoort-Stad

Beschrijving

Om de cruciale gebeurtenis van de onderwaterzetting uit de moderne wereldgeschiedenis
vast te leggen, opende in oktober 2014 het bezoekerscentrum “Westfront Nieuwpoort”.
Het nieuwe centrum is een architectonisch gedurfde uitbreiding van het Albert Imonument, niet toevallig gebouwd op de oever van het sluizencomplex “De Ganzepoot”.
In de immense glazen ruimte van het centrum lopen telkens twee tentoonstellingen: een
vaste tentoonstelling over het succes van de strategie van de inundatie en jaarlijkse
thematentoonstellingen over het wel en wee van Nieuwpoort, de stad aan het water, net
voor, tijdens en net na de wereldoorlog. Oppervlakte 2.500m²

Afbeelding

Aanwezig

 Tentoonstellingsruimten
 Polyvalente rotonde
 Inkom
 Keuken
 Vestiaire
 Lift naar top van het koning Albert I- monument