Amateurkunstenvergoeding 08 januari 2024

Wat is de AKV?

 • Een vergoeding voor artistiek werk in opdracht
 • Voor occasionele, kleinschalige prestaties 
 • Geen belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd 
 • Digitaal voor te registreren 

Is de AKV iets voor jou?

Mag je enkel van de AKV gebruik maken als je een amateur bent? Kort antwoord: neen. Maar het is wel nuttig om na te denken over de waarde van deze vergoeding voor jouw praktijk: brengt dit jou dichter bij de verwezenlijking van je artistieke droom? 

We maken dit helder aan de hand van enkele voorbeelden: 

 • Je verricht nu en dan eens een artistieke opdracht en je wil hiervoor vergoed worden. Het is niet je doel om hier je hoofdinkomen uit te halen.

Voorbeeld

Sami geeft muziekles in het Deeltijds Kunstonderwijs, en haalt hier een maandelijks inkomen uit. Daarnaast speelt Sami in een ensemble dat een aantal keer per jaar een optreden speelt tegen een kleine vergoeding. De AKV lijkt Sami een goede manier om zich te laten uitbetalen.

Lijkt dit jou ook een goede manier om je te laten uitbetalen? Hou er dan rekening mee dat het bedrag dat je zo kan verdienen, best laag ligt. Als dit bedrag niet volstaat, dan kan je alternatieven overwegen. Je vindt hiervan een overzicht op onze kennisbank. 

 • Je bent voltijds artistiek aan het werk. Je wisselt verschillende opdrachten en vergoedingen af. Je laat je ook voor een deel van je opdrachten uitbetalen via de AKV. 

Voorbeeld

Ezra wisselt theater- en televisieopdrachten met elkaar af. Soms via een tijdelijk contract, soms via een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK). Voor een deel van de opdrachten laat Ezra zich via de AKV uitbetalen.

Herken jij jezelf in dit voorbeeld? Ook in dit geval mag je gebruik maken van de AKV. Maar weet dat er beperkingen en aandachtspunten zijn. Je bouwt geen sociale rechten op en bent niet automatisch verzekerd. De vergoeding is bovendien best laag. Je moet ook opletten met de combinatie van verschillende vergoedingsvormen voor dezelfde opdrachtgever. Hieronder staan we uitgebreid stil bij die aandachtspunten. 

Waarvoor kan je een AKV krijgen?

Je kan uitbetaald worden via de AKV voor (I.) artistiek werk (II.) in opdracht. De opdracht moet in België plaatsvinden.

I. Wat is artistiek werk?

Een nuttige verduidelijking vind je in het document ‘Begrip artistieke prestatie’. Let op: dit is een al iets ouder document. Het begrip blijft evolueren. De Kunstwerkcommissie zal in de toekomst nieuwe richtlijnen publiceren.

Voorbeelden

 • Enkele voorbeelden waarvoor je de AKV kan krijgen: 
 • Een optreden met je band of dansgezelschap, of een DJ set 
 • Een illustratie of ander werk dat je op vraag maakt 
 • Een theatermonoloog 
 • Enkele voorbeelden wanneer de AKV niet van toepassing is: 
 • Werk dat niet artistiek is: workshops, eventfotografie, technisch of ondersteunend werk ... 
 • Werk dat geen opdracht is, zoals verkoop 

II. Wie kan je opdrachtgever zijn?

Iedereen kan een opdrachtgever zijn: een persoon, een vzw, een feitelijke vereniging, een commerciële vennootschap … Belangrijk is wel dat de opdrachtgever zich digitaal registreert. Daarvoor heeft die een ondernemingsnummer of identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ) nodig.

Hoe werkt de AKV in de praktijk?

Om uitbetaald te kunnen worden met de AKV, moet je een aantal regels en formaliteiten naleven.

1. Digitale registratie: Working in the Arts (WITA)

Je moet je digitaal registreren als kunstenaar. Dat kan via de website www.workinginthearts.be. In tegenstelling tot de oude KVR, moet je dus geen kaart aanvragen. Had je voor 1 januari 2024 een geldige kunstenaarskaart? Dan word je automatisch op dit platform geregistreerd. Ga wel even na of dit correct is verlopen.

2. Maximumvergoeding: 77,22 euro + 22,06 euro verplaatsingsvergoeding

Voor uitbetaling via de AKV moet je rekening houden met een aantal beperkingen:  

 • Je krijgt maximaal 77,22 euro per dag, per opdrachtgever. Je kan op een dag wel meerdere opdrachten uitvoeren. Als je bijvoorbeeld twee keer op een dag optreedt voor verschillende opdrachtgevers, dan kan je twee keer 77,22 euro krijgen. 

Bovenop die 77,22 euro kan je nog een verplaatsingsvergoeding van maximaal 22,06 euro krijgen. Dit moet je wel kunnen bewijzen: ofwel aan de hand van aankoopbewijzen (bijvoorbeeld een treinticket), ofwel op basis van het aantal kilometers vermenigvuldigd met de wettelijke kilometervergoeding. 

 • Je mag maximaal 30 dagen per jaar een AKV ontvangen. 
 • Je mag maximaal 7 opeenvolgende dagen voor dezelfde opdrachtgever werken als je uitbetaald wordt via de AKV. 

3. Registratie van de opdrachten via het WITA-platform: door de opdrachtgever

De opdrachtgever moet de opdracht voor de start ervan registreren op het WITA-platform. Die verantwoordelijkheid ligt duidelijk bij de opdrachtgever. 

Maar als opdrachtnemer heb je er ook alle belang bij na te gaan of dit correct verloopt. Dit om zeker te zijn dat je het geld onbelast kan ontvangen. Bespreek dit dus goed met je opdrachtgever.

Combinatiemogelijkheden

Inkomsten als zelfstandige

Je kunt de AKV combineren met inkomsten als zelfstandige, maar niet tegelijkertijd, tenzij je kunt aantonen dat de prestaties als zelfstandige duidelijk van een andere aard zijn. 

Inkomsten als werknemer 

Je kunt inkomsten als werknemer combineren met de AKV. Maar let op als je de AKV wilt gebruiken voor een opdrachtgever die ook je werkgever is: dat is enkel mogelijk als die prestatie duidelijk van een andere aard is. 

Inkomsten uit auteursrechten of naburige rechten 

Als je werk creëert of uitvoert of muziek- of filmopnames maakt die beschermd zijn door auteursrecht of naburige rechten, en je geeft toelating aan anderen om je werk te exploiteren (te kopiëren, publiceren, opvoeren, uitzenden, enzovoort), dan kun je daarvoor, bovenop de vergoeding voor de prestatie, ook auteursrechten of naburige rechten krijgen. 

Vrijwilligersvergoeding 

Je mag de AKV combineren met vrijwilligerswerk. 

Verenigingswerk 

Je mag de AKV combineren met verenigingswerk, maar niet voor dezelfde opdrachtgever in eenzelfde kalenderjaar. 

Flexi-job 

Je mag een flexi-job combineren met de AKV. Maar een flexi-job zal quasi nooit voor artistiek werk beschikbaar zijn. 

Pensioen 

Als gepensioneerde werknemer, zelfstandige of ambtenaar, heb je geen toelating nodig van de pensioendienst om met de AKV te werken. De AKV heeft ook geen invloed op je pensioen. Hier is wel een uitzondering op: voor gepensioneerde ambtenaren geldt dit enkel voor het nominaal pensioen, niet voor het supplement om het gewaarborgd minimumpensioen te bereiken. 

Werkloosheid 

De dagen waarop je werkt met de AKV moet je vooraf aanduiden op je controlekaart. Je duidt de optie 'arbeid' en vervolgens 'normale arbeid' aan. Voor die dagen krijg je geen uitkering. 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, heb je de toelating nodig van de adviserende geneesheer van je mutualiteit om te mogen werken met de AKV. De AKV heeft geen invloed op je uitkering. 

Loopbaanonderbreking 

Tijdens de loopbaanonderbreking mag je werken met de AKV. 

Tijdskrediet 

Je mag tijdskrediet combineren met de AKV.  

Leefloon 

Je mag werken met de AKV als je een leefloon krijgt, op voorwaarde dat dat je beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt niet belet. Je moet vooraf het OCMW informeren. De AKV wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de bestaansmiddelen en kan dus een invloed hebben op je leefloon. 

Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming voor personen met een handicap  

Als je een tegemoetkoming krijgt als persoon met een handicap, mag je gebruik maken van de AKV. Je moet deze activiteit niet aangeven bij de Dienst tegemoetkomingen en de AKV heeft geen invloed op de bedragen die je ontvangt. 

Meer informatie

Op www.workinginthearts.be vind je handige FAQ’s met concrete tips over de praktische kant van het platform. 

Bron: Cultuurconnect